REGULAMIN

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Gość i osoba mu towarzysząca zobowiązani są w trakcie pobytu do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Obiekcie.
2. Starowiślna Vip Apartamenty mogą anulować rezerwację w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Gościa Regulaminu, a w szczególności jeżeli Gość i/lub osoba mu towarzysząca:

  • używają Lokal w sposób niezgodny z Regulaminem,
  • niszczą Lokal lub jego wyposażenie, powodują pogorszenie jego stanu lub jego wyposażenia ponad normalne zużycie,
  • zakłócają spokój i porządek korzystającym z innych apartamentów w Obiekcie.

3.W wypadku anulowania rezerwacji w trybie określonym w punkcie poprzednim Gość  zobligowany jest do opuszczenia Lokalu najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu anulowania rezerwacji.
4. Pokój wynajmowany jest na doby.
5. Zameldowanie zaczyna się od godziny 16.00 natomiast wymeldowanie trwa do godziny 12.00.
6. Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właścicieli, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
7. Apartamenty mają obowiązek zapewnić:

  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.

8. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pokoju.
9. Gość powinien zawiadomić Właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. We wszystkich pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do nałożenia na Gościa kary w wysokości 500 PLN za pogwałcenie tego przepisu.
11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku powstania powyższych, lub też w przypadku nieuregulowania wszystkich płatności, Apartamenty zastrzegają sobie prawo do obciążenia karą Gościa.
12. W budynku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt.
14. Rezerwacje dokonane za pomocą telefonu lub strony internetowej www.apartamentyvipstarowislna.pl są potwierdzane drogą elektroniczną przez e-mail.
15. W przypadku przedpłaconych rezerwacji (bezzwrotnych) cała kwota rezerwacji jest pobierana w momencie jej dokonywania. W przypadku zmian w rezerwacji, nie pojawienia się Gościa i/lub anulacji rezerwacji, pieniądze nie są zwracane.
16. Do potwierdzenia rezerwacji, wymagana jest pełna przedpłata (przelew bankowy, gotówka). Tylko wtedy rezerwacja może zostać potwierdzona. W momencie otrzymania pieniędzy system wygeneruje potwierdzenie które wyślemy Państwu drogą mailową. W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności, Gość zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dokonaniem przelewu bankowego na konto Starowiślna Vip Apartamenty.
17. Każda rezerwacja objęta naszymi ogólnymi warunkami rezerwacji może zostać anulowana do 7 dni przed datą przyjazdu bez ponoszenia kary pieniężnej. Za każdą rezerwację anulowaną po tym terminie Gość zostanie obciążony opłatą za cały pobyt.
18. W przypadku kiedy Gość nie wymelduje się w określonym w rezerwacji czasie do godziny wymeldowania tj. 12:00, a pokój ten jest zarezerwowany na ten sam dzień przez inną osobę, Właściciel zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju, spakowania rzeczy Gościa bez jego obecności i przechowania ich w przechowalni bagażu.
19. Pakiet Dla Dwojga: W związku z przygotowaniem gorącej kąpieli, czekoladowego Fondue i rozświetleniem pokoju świecami wymagana jest punktualność przyjazdu na ustaloną wcześniej godzinę. Rezerwując Pakiet dla Dwojga prosimy o zapoznanie się z powyższymi warunkami oraz o ich akceptację.
20. W przypadku kwestii spornych, rozstrzygająca jest zawsze polska wersja regulaminu dostępna na stronie apartamentyvipstarowislna.pl
21. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie Regulaminu prosimy o kontakt.